Usavršavanje iz područja catering i buffet

Kulinarsko Učilište u Sisku kao jedina ustanova u Republici Hrvatskoj koja je u potpunosti orijentirana na edukaciju kadrova za pružanje kulinarskih usluga za catering i buffet ustrojava i izvodi:

Program cjeloživotnog obrazovanja kroz stručno usavršavanje za poslove:

„Specijalista za catering i buffet“

 

Trajanje programa (u satima): 247 sati

 

Opis programa:

Kuhari specijalisti za catering i buffet bit će specijalizirani za opskrbu hranom i pićem velikih i malih poslovnih skupova, banketa, različitih svečanih prigoda, poslovnih i obiteljskih događanja i svečanosti, putnika zrakoplovnih kompanija, odnosno različitih društvenih ili poslovnih događaja i zabava (catering) te za prezentaciju jela na zajedničkom stolu s kojeg se gosti sami poslužuju, bez obzira na sadržaj jela i način njihove pripreme te za različiti broj ljudi u različito raspoloživom vremenu (buffet).

Cilj ovog programa je usavršiti kuhare za poslove koji zahtijevaju specijalizirane vještine i znanja u kulinarstvu (specifično za catering i buffet) kako bi svojim kompetencijama mogli na visokokvalitetnom nivou raditi kao relevantni predstavnici kulinarske industrije. Sve specifičniji zahtjevi gostiju i klijenata, ukazuju na nužnost vrhunske edukacije i poznavanja metoda pripreme i posluživanja hrane za catering i buffet, kao i kontinuirano praćenje novih svjetskih gastronomskih standarda.

Svrha je ovog programa edukacije osigurati mogućnost usavršavanja za kuhare u Hrvatskoj i šire, radi čega će u izvođenje programa biti uključeni vrsni i renomirani kulinarski stručnjaci. S druge strane, kako bi polaznici stekli poduzetničku kompetenciju upravljanja vlastitim poslovanjem koja za njih otvara mogućnost samozapošljavanja nakon završetka programa, u izvođenje programa će kroz ekonomske nastavne cjeline biti uključeni i stručnjaci na području obrazovanja za poduzetništvo.

 

Uvjeti upisa:

U program usavršavanja za obavljanje poslova kuhara/ice specijalista/ice za catering i buffet može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

  • završenu srednju školu u zanimanju kuhar/ica ili hotelijersko-turistički komercijalist s najmanje 1 godinom radnog iskustva u struci što polaznik dokazuje potvrdom poslodavca.
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice specijalista/ice za catering i buffet.

 

Uvjerenje:

Nakon uspješnog završetka programa stručnog usavršavanja „Specijalista za catering i buffet“ polaznik stječe stručni naziv „SPECIJALIST/ICA ZA CATERING I BUFFET“, te ima pravo upisa stručnog naziva u RADNU KNJIŽICU.

 

Detaljni pregled programa:

PREDMET

BR. SATI

METODE UČENJA

Uvod u catering i buffet

6

Teorija i vježbe

Oprema i metode rada u cateringu i buffetu

23

Teorija i vježbe

Obrada i čuvanje namirnica

21

Teorija i vježbe

Izrada recepata i jelovnika

13

Teorija i vježbe

Svjetski trendovi u cateringu i buffetu

6

Teorija i vježbe

Organizacija posebnih catering i buffet događaja

15

Teorija i vježbe

Sigurnost u kuhinji i zaštita na radu

17

Teorija i vježbe

Osnove poduzetništva

16

Teorija i vježbe

Praktična nastava

130

Praktična nastava

Ukupan broj sati

247

 

Ukupan broj tjedana

8

 

 

Ostale informacije o školovanju:

•             Školskih sati: 6 sati dnevno od ponedjeljka do petka

•             Jezik: hrvatski jezik

 

Termini izvođenja nastave:

Upisi u tijeku!